گفتگو با کارشناسان فروش:77273349-021

ثبت دامنه، هاستینگ و میزبانی وب سایت

250 مگابایت اقتصادی

 • فضای وب 250 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 2500 مگابایت
 • تعداد Email Forwarders نامحدود
 • تعداد AutoResponders نامحدود
 • 5 Free Email Accounts (?)
 • 1 FTP Accounts
412500

500 مگابایت اقتصادی

 • فضای وب 250 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 2500 مگابایت
 • تعداد Email Forwarders نامحدود
 • تعداد AutoResponders نامحدود
 • 5 Free Email Accounts (?)
 • 1 FTP Accounts
825000

1000 مگابایت اقتصادی

 • فضای وب 250 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 2500 مگابایت
 • تعداد Email Forwarders نامحدود
 • تعداد AutoResponders نامحدود
 • 5 Free Email Accounts (?)
 • 1 FTP Accounts
1485000

2000 مگابایت اقتصادی

 • فضای وب 250 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 2500 مگابایت
 • تعداد Email Forwarders نامحدود
 • تعداد AutoResponders نامحدود
 • 5 Free Email Accounts (?)
 • 1 FTP Accounts
2040000

بررسی همه پسوند های دامنه (برای مثال: yourdomain.com و yourdomain.org)